De Strypes Ontwikkelfilosofie (deel 1)

Iedereen die in recente jaren bij grote projecten in de industriële automatisering betrokken is geweest kent de bekendste valkuilen: projecten lijken steeds langer te duren en veranderen langzaam in papieren tijgers, bestaand uit stapels dikke documenten waar een hoop werk in gaat zitten. Bovendien is de klant aan het eind van het project vaak niet helemaal tevreden omdat hij/zij iets anders heeft gekregen dan verwacht.

Kort samengevat concentreren de huidige problemen binnen projecten zich op vier gebieden:

  • De architectuur is conservatief. Voor een groot project wordt er vaak gekozen voor een oplossing met PLC’s die al jaren gemeengoed zijn binnen de industriële automatisering, maar qua innovatie vaak ver achterlopen op andere ICT-markten, zeker met de gedachte in het achterhoofd dat de apparatuur soms tientallen jaren mee moet gaan;
  • Tijdens ontwerptrajecten worden eisen ontworpen. Deze top-down aanpak resulteert in unieke systemen, terwijl er vaak al een veel betere oplossing kant-en-klaar op de markt beschikbaar is;
  • Maken van documenten is belangrijker geworden dan het maken van software. Het proces van het maken van werkende software komt steeds meer neer op het handmatig uitwerken van ontwerp- en testdocumenten. Iedere misser lijkt dan ook “gerepareerd” te moeten worden door meer papier toe te voegen. Ook software wordt vaak nog met de hand geschreven, terwijl dit proces zich juist uitstekend laat automatiseren;
  • De klant krijgt niet wat hij had verwacht. De klantvraag wordt aan het begin van een project in eisen uitgewerkt, maar deze zijn vaak op meerdere manieren te interpreteren en alleen het verifiëren van ontwerpen is niet voldoende om het gevoel te creëren dat de klant ook echt krijgt wat hij/zij wil. Pas tijdens de testfase (vaak al jaren later) wordt de klant voor het eerst daadwerkelijk bij het eindresultaat betrokken en blijkt dat niet te stroken met de verwachting.

Tenslotte is er nog een probleem dat al deze vier gebieden omvat: verbeteringen in deze zijn vaak minder doeltreffend dan verwacht. De ingrediënten zijn aanwezig: goede tools, goede mensen en goed management, maar wat ontbreekt is een overkoepelende gedachte die de 4 gebieden verbindt, en een organisatie die deze waarden uitdraagt en uitdaagt.

Bij Strypes hebben we het gevoel dat dit ook anders kan en daarom zijn we op zoek gegaan naar een oplossing waarbij we gebruik hebben gemaakt van technieken, methoden en tools uit verschillende domeinen. Hieruit is de Strypes Ontwikkelfilosofie ontstaan, die ervoor zorgt dat ontwikkelprojecten van software efficiënter en beheersbaarder doorlopen kunnen worden.

 

 

  Ontwikkelfilosofie.png

De vijf aspecten van de Strypes Ontwikkelfilosofie

De Ontwikkelfilosofie beslaat in totaal vijf aspecten die invloed hebben op de domeinen mens, proces, technologie en organisatie, die wanneer ze met elkaar gecombineerd worden leiden tot een manier om slimmer software te bouwen:

  • 1. Aantoonbaar agile – een begrijpelijk proceskader om met een Lean aanpak een aantoonbaar product op te leveren in verschillende iteraties;

  • 2. Virtueel Valideren – door middel van o.a. testmodellen, automatisch testen op use case niveau en simulaties kunnen de stakeholders al in een zeer vroeg stadium kennismaken met het eindresultaat, waardoor er tijdig bijgestuurd kan worden en daardoor rust gecreëerd wordt;

  • 3. Raakvlakbeheersing – situationeel (inkoop)keuzes maken op basis van het risicoprofiel van het specifieke systeem en de best mogelijke oplossing leveren rekening houdend met alle relevante stakeholders en de product lifecycle, betekent minder wijzigingen achteraf en extra kosten in de onderhoudsfase;

  • 4. Model Driven Engineering – Doordat men werkt met een enkelvoudige bron van informatie (=het model) kunnen zowel code als documentatie gegenereerd worden. Hiermee kunnen grote slagen gemaakt worden op het gebied van kwaliteit, tijd en geld;

  •  5. Kennisdeling – de vier bovenstaande aspecten zorgen voor een efficiënter productieproces voor software, en dit vijfde aspect gaat dan ook over hoe Strypes deze kan implementeren binnen uw organisatie en er tegelijkertijd voor zorgt dat deze kennis goed vastgelegd en overgedragen wordt.

Het volledig toepassen van de Ontwikkelfilosofie, vanuit een klassieke projectorganisatie, vraagt om een serie veranderingen voor de betrokken personen, de organisatie, de processen en tools. Het is niet altijd nodig om de volledige filosofie toe te passen: vaak kan met behulp van een zestal stappen bepaald worden wat voor een organisatie het beste rendement oplevert. 

In het tweede deel van deze blog zullen we een toelichting geven van de zes stappen en hoe we deze hebben toegepast om een projectorganisatie in de praktijk te verbeteren.

Wilt u ook weten wat de Strypes Ontwikkelfilosofie voor uw organisatie op kan leveren? Neem dan contact op met onze commercieel directeur Dominique de Wit (mail: dominique.de.wit@strypes.nl of telefoon: 06-41681640) om samen eens te kijken naar uw organisatie.

Terug naar blogoverzicht