Leesbare ontwerpen voor iedereen

Leesbare ontwerpen voor iedereen


Tijdens de software ontwikkeling worden ontwerpen “met de hand” gemaakt, evenals de onderliggende code en testdocumentatie. Wijzigingen die tijdens dit proces optreden hebben tot gevolg dat er documenten en/of modellen aangepast moeten worden. Dit is intensief, en daarmee foutgevoelig en een uitdaging om traceerbaar en aantoonbaar te houden. Daarnaast zit vaak nog een kloof tussen de wens van de klant en de expertise van de opdrachtnemer, waardoor niet-functionele eisen soms verloren kunnen gaan tijdens het ontwerpproces. De klant en opdrachtnemer spreken namelijk niet dezelfde taal omdat de specificaties in iedere ontwikkelstap ‘vertaald’ worden naar een voor de klant lastig te doorgronden inzicht ten opzichte van de specificaties.

DICTEE gebruikt als basis een Model Driven Engineering aanpak. Deze vorm van engineering beschouwt het model als bron van alle informatie die nodig is om een oplossing te realiseren en heeft altijd als doel om productiviteit te verbeteren door middel van hergebruik (van gestandaardiseerde modellen), het versimpelen van het ontwerpproces en de communicatie tussen individuen en teams te verbeteren. De gekozen MDE-aanpak wordt als succesvol gezien indien het model logisch is voor mensen binnen het domein en als het bruikbaar is voor verdere realisatie. Onze oplossing zorgt er voor dat:

  • Een ontwerptaal, de zogenoemde Domain Specific Language, is afgestemd op uw domein
  • Sneller en consistent wijzigingen doorvoeren
  • Fouten worden door het systeem gedetecteerd en gesignaleerd door middel van syntax highlighting, code completion en interface checking
  • real-time projecties van het tekstuele model beschikbaar zijn.

Het toepassen van Model Driven Engineering met onze oplossing zorgt er voor dat alle betrokkenen de juiste ‘taal’ met elkaar kunnen spreken.

 

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.