Zelfsturende teams

Zelfsturende teams


Vaak blijkt bij implementatie van nieuwe technieken, processen of tools dat er enerzijds te ver doorgeschoten wordt of anderzijds dat de mensen het niet (juist) gebruiken. Ons framework gaat dan uit van de cruciale factor: Mens. Zonder dat de uiteindelijke gebruikers inzien dat de verbetering noodzakelijk is of ten goede kan helpen is iedere implementatie al gedoemd te mislukken. Binnen ons framework hebben we de factor Mens op een aantal wijzen geborgd:

  1. De doelstelling die de organisatie heeft vergelijken met wat gebruikers ervaren en nodig hebben.
  2. Inventariseren wat er nodig is qua cultuur, kennis en behoefte van de gebruikers. We nemen dit mee in het implementatieplan.
  3. Implementatie gebeurt samen met de teams, waarbij de teams vooral de praktische invulling geven waar mogelijk.

Zo heeft Strypes binnen een automatiseringsproject een zogeheten Q-sprint gehouden. Gebruikmakend van een Agile werkmethode is het team in 2 sprints (4 weken) productiever en voorspelbaarder geworden. De eerste week bestaat uit het inzien dat er een verbetering plaats moet vinden. In week 2 en 3 is samen met het team een nieuw kwaliteitsproces opgezet en dit is in week 4 geïmplementeerd en uitgevoerd.

In de weken er na heeft het team zelf verbeteringen in gang gezet en is het project voorspelbaarder en kwalitatief beter geworden.

 


Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.