Zes stappen groeimodel

De Maturity Matrix bestaat uit 5 niveaus die de volwassenheid van een organisatie of project aanduiden op een viertal kwadranten (mens, organisatie, techniek en proces). Bij ieder niveau zijn de doelstelling en de te behalen resultaten beschreven. Door middel van dit model is Strypes in staat om op een effectieve en bovenal objectieve wijze te kunnen vaststellen op welk niveau de organisatie zich bevindt.

Met behulp van een zestal voor gedefinieerde fasen wordt een traject vanaf het inventariseren van de wensen tot en met de implementatie en metingen van de resultaten vormgegeven:

Hieronder worden de stappen in detail toegelicht, en wordt (in de schuingedrukte tekst) inzage gegeven hoe we deze in een project, in de praktijk, hebben toegepast:

 1. Initiatiefase – de fase waarin we samen met de klant op zoek gaan naar de doelstellingen en de gewenste niveaus binnen zijn project of organisatie, waarbij ieder niveau een hogere mate van efficiëntie, beheersbaarheid en klanttevredenheid geeft.

  In de praktijk hebben we dit bij een project toegepast waar de doelstelling een beheersbaardere ontwikkeling van software en een reductie van doorlooptijd was. In overleg met de projectorganisatie werd het gewenste niveau vastgesteld op niveau 3.

 2. Classifyfase – de fase om de huidige situatie te bepalen door middel van bijvoorbeeld interviews, audits, metingen, enz. Na deze fase wordt de zogenoemde Maturity Index bepaald.

  Door middel van audits en interviews is de huidige situatie van het project bepaald. De kwadranten bevonden zich in dat stadium met name op niveau 1 en 2.

 3. Investigatefase – Op basis van de Maturity Index en de gewenste groei kan bepaald worden op welke aspecten (mens, tools en technieken, proces en organisatie) verbetering mogelijk is. Een analyse in ieder level op deze aspecten geeft een beeld over de sterke punten van een organisatie en de eventuele risicogebieden bij de implementatie.

  Vanwege de verbeteringen op ieder aspect is besloten om gezamenlijk met het team opnieuw het proces vast te stellen, tooling te ontwikkelen die daarbij aansluit en bovenal de teamleden weer naar een gezamenlijk doel te laten werken.

 4. Planfase – het opstellen van het Verbeteringen Implementatie Plan.

  Tijdens deze fase heeft Strypes samen met het team een nieuw proces gedefinieerd en tooling ingericht. Hierna was bij eenieder zijn/haar rol duidelijk en was het inzichtelijk wat de bijdrage aan het team is.

 5. Commitfase – de belangrijkste fase waarin het Verbeteringen Implementatie Plan besproken wordt met alle stakeholders. De input van de stakeholders wordt ook meegenomen in het implementatietraject om zodoende commitment te creëren bij de stakeholders.

  Als afsluiting van de Planfase heeft het team opgeschreven welk proces zij wilden gaan volgen en welke randvoorwaarden en uitgangspunten het team zelf zou gaan hanteren als leidraad voor het project.

 6. Improvefase – de fase waarin het Verbeteringen Implementatie Plan uitgevoerd wordt, waarbij periodiek wordt gemeten aan de hand van de Maturity Matrix of de gewenste situatie is bereikt.

  Gedurende de maanden daarna is het team intensief door twee consultants van Strypes begeleid op het gebied van proces en tooling om zodoende het met elkaar vastgestelde gewenste niveau van de projectorganisatie te bereiken.
Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.