Virtueel Valideren

Onze oplossingen om test- resultaten sneller en duidelijker zichtbaar maken, software kwaliteit te bepalen en het bieden van validatie test tools

Lean Proces

De pijler Lean Proces bevat proces-standaarden als tooling om efficiënt, voorspelbaar, traceerbaar en aantoonbaar software te ontwikkelen en actuele, betrouw-bare en complete documentatie te borgen.

Model Based Systems Engineering

Oplossingen waarbij het gebruik van modellen centraal staat om verdere innovaties mogelijk te maken zoals code generatie met onze tool DICTEE, document generatie en het aansluiten op virtualisaties (Digital Twin)

Integraal ontwerpen

Oplossingen die de best mogelijke uitkomst leveren, rekening houdend met alle relevante raakvlakken, stakeholders en product lifecycle.

Kennisdeling

Door Strypes ontwikkeld groeimodel om ook uw organisatie verder te verbeteren. Verbeteren is een samenspel tussen Mens, Proces, Techniek/Tools en Organisatie. Het Maturity Framework bevat onze standaard aanpak, meetmethoden en verbeterplanning.

Het volledig toepassen van de Ontwikkelfilosofie vanuit een klassieke projectorganisatie, vraagt om een serie veranderingen voor de betrokken personen, de organisatie, de processen en tools. Het is niet altijd nodig om de volledige filosofie toe te passen: met behulp van het Maturity Framework kan bepaald worden wat voor een organisatie het beste rendement oplevert.

Binnen onze Ontwikkelfilosofie hebben we een aantal oplossingen ontwikkeld. Klik op een van onderstaande oplossingen voor meer informatie.

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich.
Benieuwd naar hoe het is om bij Strypes te werken? Neem contact met ons op.

CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024