Op basis van onze ervaringen in de praktijk heeft Strypes in het gedachtegoed van de Ontwikkelfilosofie, een groeimodel opgesteld. Met dit model, het Maturity Framework, zijn we in staat om op een bewuste en beheerste manier onze kennis over te dragen en te implementeren in iedere organisatie. Het Maturity Framework voorziet verschillende niveaus van implementatie van kennisoverdracht.

Zelfsturende teams


Bij implementatie van nieuwe technieken, processen of tools wordt niet altijd het gewenste resultaat behaald. Het Maturity framework gaat dan uit van de cruciale factor: Mens.

6 stappen groeimodel


Met behulp van een zestal vooraf gedefinieerde fasen wordt een traject vanaf het inventariseren van de wensen tot en met de implementatie en metingen van de resultaten vormgegeven.

In-house tooling


Strypes heeft diverse tools ontwikkeld voor de implementatie van kwalitatieve procesverbeteringen.

Succes criteria


Door het toepassen van een juiste combinatie van de teamcultuur, de juiste doelstellingen en de bijbehorende processen en tools, brengen we organisaties verder in kennis, kwaliteit en/of innovaties.

Met het Maturity Framework brengen we kennis van onze oplossingen over naar uw organisatie. Met behulp van ons zes-stappen model bepalen we samen met u wat uw doelstellingen zijn. Aan de hand van die doelstellingen meten we de huidige organisatie en maken we een op maat gemaakt implementatietraject.

Wij geloven dat het implementeren van een oplossing voor verbetering en verandering meer behelst dan het naar binnen schuiven van tools. Het slagen van een dergelijke implementatie is een juiste combinatie van mens, proces, tools en organisatie.

 

Wilt u meer weten over een van onze andere oplossingen? Klik op een van onderstaande oplossingen voor meer informatie.

Maturity Framework

De Strypes ontwikkelfilosofie biedt een model waarin oplossingen en verbeteringen binnen uw organisatie succesvol geïmplementeerd worden, waarbij mens, proces, techniek/tools en organisatie samenkomen. Benieuwd hoe het Maturity Framework uw organisatie verder kan helpen? Neem contact met ons op.

CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024