Vervoer & Infra

ICT is een essentiële succesfactor bij verbeteringen op het gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur (VVI). Strypes heeft zich op dit gebied gespecialiseerd. Onze medewerkers hebben hun achtergrond bij zowel Rijkswaterstaat als bij opdrachtnemers en kennisinstituten. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van infrastructurele projecten voor verschillende toonaangevende opdrachtgevers. Kortom, we kennen het speelveld en zijn in staat om complexe vraagstukken en projecten op VVI-gebied te begeleiden en uit te voeren. Ons uitgangspunt is altijd de combinatie van 24/7 performance, 100% betrouwbaarheid en maximale veiligheid.

Aanpak

Strypes is gericht op samenwerking in de breedste zin van het woord. We kunnen u op projectbasis ontzorgen, expertise beschikbaar stellen of in tenderprocedures als partner optreden. Al onze technische specialisten kunnen Agile-methoden toepassen. Hiermee is het mogelijk efficiënt, gecontroleerd en eenvoudig complexe problemen binnen de VVI-markt op te lossen.

Expertise van Strypes:

  • Dynamisch verkeersmanagement (detectiesystemen, camera’s, route-informatie, toeritdosering)
  • Opzetten en begeleiden van ketenbeheer en onderhoud
  • Ontwikkeling en technische inrichting van verkeerscentrales (inclusief techniek langs & op de weg)
  • Advies, ontwerp en beheer van systemen voor kunstwerken (tunnels, bruggen, sluizen, keringen)
  • Integratie tunnel-, bruggen- en sluizenstandaard
  • Functionele veiligheid, gericht op mens en machine met machinerichtlijn, normeringen, risico-inventarisatie & -evaluatie en veilig ontwerp als specifieke aandachtsgebieden
  • Monitoren en bedienen op afstand
  • Tools & Methoden als systems engineering, enterprise architect, sysml, J-STD-016, Scrum en Prince2

Routeerbare noodstop als standaard voor bruggen Rijkswaterstaat

Strypes en Rijkswaterstaat zijn elkaar niet vreemd - Strypes heeft in verschillende projecten opdrachten voor Rijkswaterstaat gedaan op het gebied van...

Lees meer

Software en veiligheid Schinkelspoorbrug

De nieuwe Schinkelspoorbrug is een belangrijke vernieuwing van de spoorinfrastructuur in Amsterdam. De brug van 128 ton kan in 60 seconden geopend en ...

Lees meer

Technologie en geautomatiseerde documentatie voor Avenue2

Bij Maastricht ligt voor veel Nederlanders het begin van de Route du Soleil, maar ook één van de eerste knelpunten op weg naar het zonnige zuiden. H...

Lees meer

SCADA voor MOBZ

De afkorting MOBZ staat voor Modernisering Object Bediening Zeeland. Doel van dit grote project van Rijkswaterstaat is om de Zeeuwse sluizen en brugge...

Lees meer

Vervanging bediening en besturing Sluizen Noordzeekanaal

De bruggen en sluizen in het Noordzeekanaal zijn aan een toekomstbestendig besturingssysteem toe. Strypes werkt daaraan mee, bij opdrachtgever Croon E...

Lees meer