Energie

De Energiemarkt krijgt met steeds complexere en uitdagende vraagstukken te maken. Enerzijds is er sprake van een toenemende vraag naar duurzame energie, anderzijds is door een groeiend aandeel van duurzame energiebronnen de energieproductie minder goed te voorspellen.

Daarnaast neemt de complexiteit van geautomatiseerde installaties in de energiesector toe. De medewerkers van Strypes beschikken over de competenties om deze systemen efficiënt, veilig en goed te beheren. Technologische innovaties dragen bij aan het betaalbaar en betrouwbaar houden van duurzame energievoorziening. We kennen de nieuwste technieken en volgen alle regelgeving op.

Expertise van Strypes:

  • Opstellen van functionele specificaties
  • Technisch ontwerp, engineering en systeemintegratie
  • Testen en documentatie
  • Smart Grid technologie
  • Projectmanagement
  • Maintenance en Asset Management