Procestechnologie voor een drinkwaterbedrijf

Schoon, gezond en betaalbaar kraanwater is in ons land zo vanzelfsprekend dat bijna niemand zich afvraagt hoe dit ‘gemaakt’ wordt. Edwin Schippers is één van de mensen bij Strypes die zich bij een drinkwaterbedrijf in Nederland bezighoudt met de techniek achter dit product.

Functioneel ontwerpen voor schoon water

Deze opdrachtgever is bezig met een grootschalig project om alle installaties voor de zuivering van drinkwater te vernieuwen. Hierbij wordt zowel grondwater als oppervlaktewater uit de Biesbosch, als grondstof voor een stapsgewijs filter- en zuiveringsproces gebruikt. Edwin is verantwoordelijk voor een aantal ontwerpen van de techniek waarmee onder andere pompen, filters en sensoren worden aangestuurd en uitgelezen. Edwin: "Het begint met het in kaart brengen hoe het huidige proces werkt. Daarvoor moet de oude documentatie doorgespit worden en zijn er gesprekken met de operators. Omdat de documentatie vaak achterhaald is en de operators niet alle ins en outs weten, is dit een lastige klus. Vervolgens moeten ook de wensen van operators en procestechnologen vastgelegd worden. Al deze informatie dient als input voor het nieuwe ontwerp. Als dit ontwerp klaar is wordt er een HazOp-sessie (om de risico’s te bespreken) gehouden met de betrokkenen en daarna wordt het document afgerond. Het is nu aan de programmeur om dit te programmeren."

Klaar voor een schone toekomst

Het nieuwe systeem is klaar voor de toekomst. Door standaardisatie is toekomstig onderhoud gemakkelijker en de kans op fouten kleiner.

Bagage afhandelingssystemen

Onze opdrachtgever is een wereldspeler op het gebied van material-handlingsystemen en vooral bekend vanwege bagagesorteersystemen op luchthavens. De t...

Lees meer