Het is onze missie om in een complexe markt vooruitstrevende diensten en producten aan te bieden, in co-creatie met onze klanten, en hiermee een succesvolle en gezonde onderneming neer te zetten. Een ander, net zo belangrijk deel van de missie is om op een vernieuwende manier werkgever te zijn: een platte, niet-hiërarchische organisatie, waarin mensen zodanig worden gestimuleerd en ondersteund dat hun persoonlijk potentieel optimaal tot uitdrukking kan komen. We willen mensen de mogelijkheid bieden om hun eigen professionele, creatieve vermogens te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan het eerste deel van de missie. De combinatie van deze twee missie statements maakt ons bedrijf uniek en vernieuwend.

Dienstverlening


Onze dienstverlening bestaat – op zijn eenvoudigst gesteld – uit consultancy, projectmanagement, development en engineering op het gebied van technische en industriële automatisering. Dat is op zich niet uniek. Wat ons veel eerder uniek maakt, zijn de manier waarop we (samen)werken en de ambitie die we hebben. Maar de dienstverlening gaat bij Strypes wel over iets bijzonders. We hebben het immers over een uniek, technisch gesproken zeer complex vakgebied. Met niet-alledaagse, vaak zeer veeleisende vragen en problemen. Eigen wijsheid is daarom niet voor niets één van de kernwaarden van ons bedrijf.

Onze Why, How, What


Onze projecten hebben niet zelden een enorme impact op (bedrijfs)processen, producten en organisaties. Wat we doen is vaak direct zichtbaar in de wijze waarop we de oplossing vinden en/of in de innovatieve kracht van de oplossing die we aanbieden. En daarmee is wat we doen altijd zeer relevant voor bedrijven, mensen en de maatschappij. Dat is een mooi gegeven. Het is de optelsom van onze ‘why’ en ons ‘how’, en dat levert altijd een bijzondere ‘what’ op.

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn
We zoeken bewust complexe projecten op, omdat we hier de meeste kansen zien om ons te onderscheiden. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze opdrachtgevers een concurrentievoorsprong.

We willen de beste werkgever zijn
Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Strypes wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie
Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke, onderlinge betrokkenheid. Het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we onszelf blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich.
Benieuwd naar hoe het is om bij Strypes te werken? Neem contact met ons op.

CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024