Privacyverklaring

Strypes Nederland B.v. (“Strypes”) verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met Strypes. Strypes Nederland B.V. is gevestigd aan de Broekhuizerlaan 3, 3956 NS te Leersum en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53124286.

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om Persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mailadres of huisadres. Strypes streeft na om Persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van Strypes achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

We hebben de manier waarop we uw privacy waarborgen, samengevat in deze privacyverklaring. Deze verklaring geldt voor al onze klanten, partners en andere relaties. We geven hierin aan welke gegevens we verzamelen, waarvoor we uw gegevens gebruiken, hoe we uw gegevens beveiligen, hoelang we uw gegevens bewaren en hoe u deze gegevens kunt controleren.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

  • Contactgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Door u verstrekte documentatie bij sollicitaties: curriculum vitae, diploma`s, foto.
  • Bedrijfsgegevens: naam, telefoonnummer en adres.
  • Strypes verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals in de AVG benoemd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Strypes gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Zakelijke overeenkomsten met klanten of partners: Strypes werkt zeer regelmatig met gevoelige informatie binnen projecten, met producten en het beheer. Hierbij passen wij integraal projectmanagement toe. Wanneer u klant of partner bent van Strypes gebruiken we uw gegevens om contact met u te kunnen onderhouden. Uw gegevens staan in ons CRM-systeem.
  • Sollicitaties: Op onze website kunt u ook uw gegevens achterlaten via een (sollicitatie)formulier. Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen.
  • De afhandeling van uw vragen of verzoeken.

Hoe beveiligen we uw gegevens

  • Strypes zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
  • Strypes vraagt u om bij de contactgegevens een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. Het is niet verplicht om overige gegevens in te vullen of om bestanden bij te voegen.
  • Strypes past technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen vallen binnen ons managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Strypes verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit door de wet wordt voorgeschreven of u hier expliciete toestemming voor heeft gegeven. Indien er sprake is van (sub)verwerking van persoonsgegevens dan zal met die partij een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Strypes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Strypes gebruikt cookies met een puur technische of analytische functionaliteit. Strypes gebruikt cookies om het paginabezoek op onze website te analyseren. Deze data gebruiken wij niet op individueel persoons- of computerniveau en kan niet worden herleid naar individuen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant, partner of andere relatie van Strypes kunt u met een e-mail naar info@strypes.nl opvragen welke persoonsgegevens van u bij ons geregistreerd zijn en waarvoor die gegevens worden gebruikt. Natuurlijk kunt u altijd uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Strypes Nederland B.V. eenzijdig worden gewijzigd. De meest recente versie is beschikbaar op de website van Strypes Nederland B.V.

Strypes Nederland B.V., mei 2018