CE-markering voor de Vlietlandbrug

Uitdagingen De provincie heeft standaard brugsoftware ontwikkeld voor elektromechanisch aangedreven bruggen. De Vlietlandbrug kreeg echter een nieuwe hydraulische aandrijving waardoor de standaard brugsoftware van de provincie niet zomaar bruikbaar was. Deze software moest passend gemaakt worden op de specifieke hydrauliek installatie, waarbij aangesloten moest worden op de door de opdrachtnemer te ontwikkelen hydrauliek besturingssoftware. De […]

Single chip modem in twee weken

Een schijnbaar onmogelijke taak Onze opdrachtgever probeerde al een paar maanden een SDIO driver voor QNX te bouwen. Nu de deadline snel dichterbij kwam, was er actie nodig om te voorkomen dat de deal-no-deal meeting met hun klant op een mislukking zou uitlopen. Men besloot een beroep te doen op Strypes. Het team van Strypes […]

Klein team, grootse aanpak, auto­matisering van de Gaasperdammertunnel

Aan de buitenzijde liggen nog twee tunnelbuizen met elk drie rijstroken voor verkeer met de bestemming of herkomst Amsterdam Zuidoost. In totaal zijn er dus elf rijstroken aangelegd in de tunnel. De tunnel is in opdracht van Rijkswaterstaat gebouwd door de aannemerscombinatie IXAS, bestaande uit Fluor, Ballast Nedam, Heijmans en 3i Infrastructure. Het project is […]

Stakeholdermanagement in het Farma domein

Het is een belangrijke functie, die er soms voor zorgt dat Coen moet reizen. “Een deel van onze leveranciers zit in het buitenland, veelal omdat de producten die de klant nodig heeft (bijvoorbeeld vessels) geen standaardproducten zijn. Zo ben ik de afgelopen tijd regelmatig in Zwitserland geweest om middels inspecties erop toe te zien dat […]

DICTEE: tunnelsoftware automatisch genereren

Op het gebied van dynamisch gedrag worden modelleertechnieken zoals SysML en tools als Enterprise Architect gebruikt om ontwerpen vast te leggen. Hoewel het kennisniveau bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gestaag toeneemt, is er nog steeds een aantal uitdagingen binnen het domein: Ontwerpen lopen uit de planning; Gedurende de testfase worden nog veel bevindingen gedaan op […]

Teamwork in rail projecten

Met het team, bestaande uit Strypes specialisten en specialisten van de Opdrachtnemer, is een standaard aanpak toegepast. De eerste stappen in de aanpak leiden tot een vermogensbalans: Analyse en inzichtelijk maken van alle elektrische verbruikers en knelpunten; Opzetten van een vermogensbalans waarbij diverse scenario’s zijn opgenomen. Met deze stappen is een goed inzicht gegeven wanneer […]

AI voor predicitive maintenance

In de prakrijk Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Een voorbeeld: de besturingen die we bouwen voor waterkeringen geven informatie over de waterstanden. Met deze en andere informatie samen kunnen we toekomstige waterstanden beter voorspellen, waardoor bijvoorbeeld deuren automatisch gesloten worden als hoge waterstanden op komst zijn. Tot op heden is het de […]

User interfaces op basis van webtechnologie

Een GUI gebaseerd op webtechnologie: de architectuur   Voorbeeld van een door Strypes ontwikkelde GUI op basis van de Landelijke Tunnelstandaard, werkend in de Google Chrome-webbrowser Steeds vaker maken de SCADA-pakketten plaats voor een bedieningsinterface gebaseerd op webtechnologie. Strypes heeft onderzoek gedaan naar de inzet van deze technieken om een GUI te realiseren. Het is […]

Routeerbare noodstop als standaard voor bruggen Rijkswaterstaat

Strypes heeft één van haar adviseurs machineveiligheid op een project bij Rijkswaterstaat ingezet om mee te denken over de ontwikkeling van een routeerbare noodstop voor de besturing en bediening van de bruggen van Rijkswaterstaat. Het routeerbare noodstop mechanisme wordt na de recente implementatie in het groot onderhoud Delden-Hengelo als standaard gebruikt in renovaties van andere […]

Procesautomatisering in de farmaceutische industrie

Bundeling van kennis en ervaring Farmaceutische IT is een vak apart, legt hij uit: “Het vraagt om een bundeling van veel kennis en ervaring. Naast kennis van farmacie en kennis om de benodigde software te realiseren moet je ook kennis van de regelgeving hebben. De Amerikaanse regelgeving, waaraan we moeten voldoen, vereist bijvoorbeeld een zeer […]