Stakeholdermanagement in het Farma domein

Strypes is actief bij één van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Het concern is verantwoordelijk voor de productie van talloze geneesmiddelen voor mensen en dieren, waar de verschillende Nederlandse vestigingen een belangrijke bijdrage aan leveren. Strypes consultant Coen Kuijken is sinds 2017 actief als senior specialist software engineering, waarin hij een belangrijke rol vervult als bruggenbouwer tussen het bedrijf en de verschillende leveranciers.

Gebruik makend van ervaringen in de wereld van PLC’s, MES en SCADA


Gebruikmakend van zijn ervaring in de wereld van PLC’s, MES en SCADA draagt Coen de verantwoordelijkheid voor het correct functioneren van de procesautomatisering in de fabrieken van het bedrijf. “Mijn werk bevat meerdere aspecten”, vertelt hij. “Als de klant besluit om een nieuw project te starten, moet er eerst een gedegen set eisen opgesteld worden. Deze zogenaamde user requirement specifications zijn vaak complete boekwerken door de hoeveelheid wetgeving en standaarden waaraan de producten moeten voldoen. Ik toets deze eisen en bepaal vervolgens middels een vendor assessment welke leveranciers geschikt zijn om de opdracht uit te voeren. Als de leverancier eenmaal gekozen is controleer ik regelmatig of deze zich aan de afspraken houdt en of het functioneel ontwerp dat ze maken wel aan de functionele eisen voldoet. Dat is vaak niet direct het geval, waardoor er risico’s ontstaan. Het is mijn taak om deze te beoordelen op kans van optreden en bijbehorende kosten.”

Het is een belangrijke functie, die er soms voor zorgt dat Coen moet reizen. “Een deel van onze leveranciers zit in het buitenland, veelal omdat de producten die de klant nodig heeft (bijvoorbeeld vessels) geen standaardproducten zijn. Zo ben ik de afgelopen tijd regelmatig in Zwitserland geweest om middels inspecties erop toe te zien dat de leverancier goed werkt levert en om eventuele obstakels weg te nemen. Hierbij stuit ik regelmatig op culturele verschillen, maar het is aan mij om hier assertief in op te treden. Het helder specificeren van de eisen is hierin het allerbelangrijkste aspect.”

Ook tijdens latere stadia van het project is hij een belangrijke schakel tussen techniek en functionaliteit. “Het komt regelmatig voor dat de klantvraag gedurende het project wijzigt, bijvoorbeeld als er extra functies van een systeem gevraagd worden die oorspronkelijk niet vereist waren. Ik ben er dan verantwoordelijk voor dat deze gewijzigde klantvraag op de juiste wijze bij de leverancier bekend wordt gemaakt. Dat werkt ook door tijdens de Factory Acceptance Testen: als het geleverde systeem tijdens de afname niet aan de juiste vereisten of functionaliteit blijkt te voldoen, ben ik de eerste persoon die daarop wordt aangesproken.”

Na jarenlang gewerkt te hebben in de wereld van de infra zou je verwachten dat een overstap naar de pharma enige gewenning vereist, maar daar had Coen naar eigen zeggen weinig last van. “In wezen worden in beide domeinen dezelfde filosofieën nageleefd. Ook in de pharma-wereld hanteert men het V-model, vergelijkbaar met de methodes van Systems Engineering. Wat wel interessant is, is dat ik nu voor het eerst aan de ‘andere kant van de tafel’ zit, namelijk aan de klantzijde in plaats van aan de kant van de leverancier, zoals ik in de Infra gewend was. Misschien is dat voor mij nog wel een grotere uitdaging dan voorheen, want het dwingt je om op een hele andere manier naar eisen en documenten te kijken. De druk is misschien wat minder dan aan de leverende kant, maar uiteindelijk ben je toch verantwoordelijk voor de totstandkoming van een gedegen oplossing en moet je daarom regelmatig proactief optreden.” Het levert hem in ieder geval het vertrouwen van de klant op. “Qua kennis van standaarden en wetgeving liep ik in het begin van de opdracht misschien wel wat achter op de meer ervaren collega’s, maar mede door mijn achtergrond in andere domeinen kan ik regelmatig frisse ideeën en nieuwe inzichten aandragen. Dat wordt absoluut gewaardeerd.”

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich.
Benieuwd naar hoe het is om bij Strypes te werken? Neem contact met ons op.

CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024