CE-markering voor de Vlietlandbrug

De Vlietlandbrug heeft na groot onderhoud officieel een CE-markering. Een mooi resultaat dankzij het doorlopen van een goed proces. Maar wat is een CE-markering en waarom is dit zo belangrijk?

Een veilige brug


Strypes safety specialist Ranish Baboeram Panday vertelt: “Een CE-markering is een wettelijke verplichting, waarmee de fabrikant verklaart dat de brug inclusief technische onderdelen veilig is. Wij kunnen hiermee dus aantonen dat we een veilige brug hebben opgeleverd voor de gebruikers. Het officieel aantoonbaar maken van de veiligheid van de brug  is een langdurig proces, waardoor er vaak geen CE-markering is op het moment dat een object in gebruik wordt genomen. Nu is dat wel gelukt. Zowel de opdrachtnemer als de provincie Zuid-Holland hebben zich het afgelopen jaar hard ingezet om de CE-markering op tijd rond te hebben.”

Uitdagingen

De provincie heeft standaard brugsoftware ontwikkeld voor elektromechanisch aangedreven bruggen. De Vlietlandbrug kreeg echter een nieuwe hydraulische aandrijving waardoor de standaard brugsoftware van de provincie niet zomaar bruikbaar was. Deze software moest passend gemaakt worden op de specifieke hydrauliek installatie, waarbij aangesloten moest worden op de door de opdrachtnemer te ontwikkelen hydrauliek besturingssoftware. De hydrauliek besturing zorgt voor de aansturing van de hydraulische cilinder en daarmee beweging van het val inclusief snelheid en positiebewaking. Uitdagingen hierbij waren het definiëren van de interface met de standaard brugsoftware en het uitwerken van de veiligheidsketens; veiligheidsfuncties die een bereik hebben in de hydrauliek besturing van de opdrachtnemer, zoals kleppen en ventielen, maar ook in de standaard brugsoftware van de provincie.

Het borgen dat deze twee besturingen naadloos op elkaar passen en dat het geheel aantoonbaar veilig is, was een grote uitdaging en is zonder al te veel grote problemen gelukt.

Wettelijke verplichting

Een beweegbare brug, zoals de Vlietlandbrug, is een machine. Machines moeten bij nieuwbouw of bij grote wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij een renovatie, voldoen aan de eisen uit de Machinerichtlijn. Alhoewel de term “richtlijn” de suggestie heeft van vrijblijvendheid, is het toch een wettelijke verplichting (in het Engels dwingender: “Directive”). De Machinerichtlijn is EU-wetgeving en is opgenomen in de Nederlandse wetgeving. De richtlijn vereist het doorlopen van een bepaald proces waaruit uiteindelijk moet blijken dat een machine aantoonbaar veilig is. Als dit het geval is, kan de fabrikant een CE-markering afgeven en mag de machine in gebruik genomen worden. In dit project heeft de safety expertise van Ranish Baboeram Panday zich vooral toegespitst op het procesmatig en technisch inhoudelijk begeleiden van het traject om tot deze markering te komen.

Een aantoonbare CE-markering

Het komt vaak voor dat een object technisch gereed is voor gebruik maar nog niet voorzien is van een CE-markering. Meestal is het dossier gewoonweg nog niet compleet. Een dergelijk dossier bestaat onder andere uit een gebruiksaanwijzing, ontwerpspecificaties, technische tekeningen en de risicobeoordeling. Met het dossier wordt aangetoond dat de machine in overeenstemming is met de eisen van de Machinerichtlijn. Daarnaast geeft het technische dossier ook inzicht in het ontwerp, de fabricage en de werking van de machine. Op het moment dat de Vlietlandbrug weer in gebruik genomen werd, was de brug CE-waardig. Ranish vervulde de rol van CE-coördinator en heeft gestuurd op een intensieve samenwerking met de opdrachtnemer, zodat de juiste mensen met de juiste kennis bij elkaar aan tafel zaten. Vanuit een gezamenlijke focus is een CE-proces uitgezet en doorlopen waarbij niet alleen de benodigde veiligheidsmaatregelen maar ook het Technisch Dossier op het moment van ingebruikname gereed was. De CE-markering was hierdoor nog slechts een “formaliteit”.

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich.
Benieuwd naar hoe het is om bij Strypes te werken? Neem contact met ons op.

CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024