Strypes Agile Coffee, discussiëren in een ontspannen sfeer

De methodieken van Agile zijn inmiddels gemeengoed binnen een groot deel van IT-wereld. Ook in de infra-markt en industriële automatisering komt het steeds vaker voor dat traditionele waterval-projecten worden vervangen door flexibele sprints in scrum-teams. Reden genoeg voor een tiental enthousiaste collega’s om de koppen bij elkaar te steken en samen te komen en hun ervaringen en ideeën met elkaar uit te wisselen tijdens de eerste editie van de Strypes Agile Coffee!

Lagerhuis-discussie


Na een smakelijk buffet gaf Scrum Master Ronald van den Heiligenberg de aftrap van de bijeenkomst op het hoofdkantoor in Leersum. Het programma begon met een Lagerhuis-discussie waarin de Stryperts zichzelf in twee teams verdeelden (“voor” en “tegen”) en op basis van Dot-voting een tweetal stellingen uitkozen die ofwel verdedigd ofwel aangevallen moesten worden.

Al snel bleek dat er absoluut geen sprake was van een after-dinner-dip, want tijdens de eerste stelling (“Tijdens een sprint mag de scope nooit wijzigen”) vlogen de argumenten van de twee kampen al snel over en weer. Tegenstanders wezen op de flexibiliteit van Agile en het feit dat er altijd onverwachte werkzaamheden op de loer kunnen liggen, maar de discussie werd uiteindelijk beslist in het voordeel van de voorstanders die met het argument kwamen dat het een betere keuze is om een sprint af te breken en opnieuw te gaan plannen. Op die manier blijft de aanpassing beheerst volgens plan.

 

 

De tweede stelling (“Als je scrum gebruikt kunnen fixed price, fixed scope-projecten niet meer voorkomen”) verliep wat stroever. De Agile-puristen zijn over het algemeen voorstanders van deze stelling, maar binnen de infra-markt zijn dit soort projecten nog aan de orde van de dag, waardoor de meeste deelnemers het al snel met elkaar eens waren dat ze nog wel degelijk kunnen voorkomen.

Na het afronden van de discussies volgde er een kort intermezzo in de vorm van een filmpje (zie hieronder) waarin getoond werd hoe oefening en teamwork kunnen zorgen voor een zeer efficiënt en snel proces, met als voorbeeld een pitstop van een Formule 1-team. Eén van de deelnemers (toevallig een verstokt F1-fan) wist zelfs te melden dat een Engels ziekenhuis de technieken van datzelfde team gebruikte om de processen tijdens kritieke operaties te verbeteren. Een leuke aanvulling die op veel positieve reacties kon rekenen!

 

 

Het programma ging vervolgens verder met een oefening in Liberating structures om te kijken of het mogelijk is om het principe van de Lagerhuis-discussie in je dagelijkse werkzaamheden toe te passen. Hiervoor werd de techniek 1-2-4-all gebruikt: eerst een minuut zelf nadenken over het vraagstuk, vervolgens twee minuten in een groepje van twee, daarna vier minuten in een groepje van vier, en tenslotte met de hele groep. Deze snelle en zeer effectieve methode leverde twee concrete ideeën op om de Lagerhuisdiscussie in de praktijk toe te passen, namelijk tijdens het reviewen van documenten en bij het verdedigen van ontwerpbesluiten. De discussievorm dwingt de ontwerper namelijk om zijn of haar keuzes voor een groep te verdedigen, waardoor je automatisch gedwongen wordt om weloverwogen beslissingen te nemen.

Na een afsluiting door Scrum Master Ronald waren alle deelnemers het erover eens: dit smaakt naar meer! Een aantal aanwezigen gaf aan dat de verwachtingen van tevoren misschien niet helemaal helder waren, maar dat dat al snel werd goedgemaakt door de ongedwongen, positieve sfeer en de goede inhoudelijke discussies. Vooral de uitwisseling van ideeën en onderlinge interactie vielen positief in de smaak. Ook de organisatie was zeer enthousiast en is al druk bezig om plannen te smeden voor een tweede editie. Daarover later meer!

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich.
Benieuwd naar hoe het is om bij Strypes te werken? Neem contact met ons op.

CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024