Standaardisatie voor drinkwaterbedrijven

Schoon, gezond en betaalbaar kraanwater is in ons land zo vanzelfsprekend dat bijna niemand zich afvraagt hoe dit ‘gemaakt’ wordt.  Een aantal mensen binnen Strypes houdt zich bij een drinkwaterbedrijf in Nederland bezig met de techniek achter dit product.

Functioneel ontwerpen voor schoon water


Deze opdrachtgever is bezig met een grootschalig project om alle installaties voor de zuivering van drinkwater te vernieuwen. Hierbij wordt zowel grondwater als oppervlaktewater uit de Biesbosch als grondstof voor een stapsgewijs filter- en zuiveringsproces gebruikt. Wij zijn verantwoordelijk voor een aantal ontwerpen van de techniek, waarmee onder andere pompen, filters en sensoren worden aangestuurd en uitgelezen.

Het begint met het in kaart brengen van hoe het huidige proces werkt. Daarvoor moet de oude documentatie doorgespit worden en zijn er gesprekken met de operators. Omdat de documentatie vaak achterhaald is en de operators niet alle ins en outs weten, is dit een lastige klus. Vervolgens moeten ook de wensen van operators en procestechnologen vastgelegd worden. Al deze informatie dient als input voor het nieuwe ontwerp. Als dit ontwerp klaar is, wordt er een HazOp-sessie (om de risico’s te bespreken) gehouden met de betrokkenen en daarna wordt het document afgerond. Het is vervolgens aan de programmeur om dit te programmeren.

 

Klaar voor een schone toekomst

Het nieuwe systeem is klaar voor de toekomst. Door standaardisatie is toekomstig onderhoud gemakkelijker en de kans op fouten kleiner.

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich.
Benieuwd naar hoe het is om bij Strypes te werken? Neem contact met ons op.

CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024