Routeerbare noodstop als standaard voor bruggen Rijkswaterstaat

Strypes en Rijkswaterstaat zijn elkaar niet vreemd – Strypes heeft in verschillende projecten opdrachten voor Rijkswaterstaat gedaan op het gebied van industriële automatisering (IA). Vanuit de daarnaast aanwezige kennis binnen Strypes op het gebied van machineveiligheid en de jarenlange ervaring als dienstverlener in de Vervoer- en Inframarkt, werkt zij nu als adviseur voor Rijkswaterstaat aan de software-ontwikkeling voor een routeerbare noodstop.

Standaardisatie is een strategische voorwaarde


Standaardisatie in processen en systemen is een belangrijke voorwaarde voor Rijkswaterstaat om bestaande objecten als bruggen, tunnels en sluizen sneller te kunnen renoveren. Ben Kleiss, de ontwerpleider voor het deel van de IT-standaardisatie voor bruggen en sluizen binnen Rijkswaterstaat, zegt hierover in het interview: “Standaardisatie helpt ons om een kwaliteitsslag te maken op techniek, organisatie en proces.” Standaardisatie is voor Rijkswaterstaat dan ook een breder thema waar sterk op wordt ingezet in de strategie voor de komende jaren.

“Standaardisatie helpt ons om een kwaliteitsslag te maken op techniek, organisatie en proces. Strypes helpt hierbij kennis op te bouwen binnen Rijkswaterstaat.”

Strypes heeft één van haar adviseurs machineveiligheid op een project bij Rijkswaterstaat ingezet om mee te denken over de ontwikkeling van een routeerbare noodstop voor de besturing en bediening van de bruggen van Rijkswaterstaat. Het routeerbare noodstop mechanisme wordt na de recente implementatie in het groot onderhoud Delden-Hengelo als standaard gebruikt in renovaties van andere bruggen. Het project sluit om die reden aan bij de stap naar IT- standaardisatie die Rijkswaterstaat wil maken in, onder andere, de bediening, besturing en bewaking van de ruim 400 nautische objecten (denk aan bruggen, sluizen, gemalen, keringen, etc) die Rijkswaterstaat in eigendom heeft.

 

Standaard voor routeerbare noodstop brengt kwaliteitsslag in machineveiligheid

Als verantwoordelijke voor de besturing van zijn objecten ziet Rijkswaterstaat de noodzaak om de eigen kennis, op onder andere machineveiligheid, te blijven ontwikkelen omwille van veranderende wetgeving en geambieerde kwaliteitsverbeteringen. Kleiss geeft een voorbeeld van de training die hij geeft in “Cyber Security awareness”. Deze training wordt gegeven aan alle bedienaars van bruggen en sluizen. Kleiss: “Standaardisatie, ten opzichte van lokale oplossingen voor besturing die nu worden gebruikt, vraagt er ook om de regie in eigen handen te nemen.”

De wetgeving voor machineveiligheid verplicht dat elke brug voorzien is van een noodstop systeem. Vernieuwend aan de noodstop standaard, waarvoor Strypes de software ontwikkelt voor Rijkswaterstaat, is dat deze routeerbaar is. “Verkeerscentrales waar de noodstop bediend wordt, zitten zelden fysiek bij een brug. De werkplekken voor verschillende bruggen zijn gecentreerd in een verkeerscentrale, vaak op kilometers afstand. Een werkplek is daar niet gekoppeld aan één enkele brug, maar bedient meerdere bruggen of sluizen door middel van systemen. Deze zijn wat men noemt routeerbaar.” Zo ging onze adviseur aan de slag om een slimme oplossing te ontwikkelen om ook de noodstop routeerbaar te maken. “Een routeerbare noodstop zorgt ervoor dat de noodstop technisch automatisch gekoppeld is aan de brug, die op dat moment wordt bediend.” Het is daarmee niet alleen een verbetering in de techniek, maar ook in het proces.

Over de techniek vertelt hij verder: “Naast dat een noodstop verplicht is vanuit de machineveiligheid wetgeving, is het ook belangrijk dat de noodstop zelf veilig is.” Kleiss: “Zo helpt standaardisatie ons om een kwaliteitsslag te maken op techniek, organisatie en proces. We worden geholpen om op deze manier kennis op te bouwen binnen Rijkswaterstaat.”

 

Meer kennis nodig voor standaardisatie

Kleiss gelooft in een aanpak van investering in interne kennis door middel van vaste krachten en een deel met kennispartners. Voor de implementatie werkt Rijkswaterstaat met verschillende marktpartijen samen. Het is daarbij belangrijk om waar mogelijk platform onafhankelijk te blijven werken geeft Kleiss aan. “Hoewel het doel is de systemen en processen van 80% van onze bruggen te standaardiseren, blijven we in de implementatie zoveel mogelijk platform onafhankelijk werken. Daarmee behouden we de noodzakelijke flexibiliteit en zorgen we voor een goede inzet van kennis vanuit de markt.”

Het concept van de routeerbare noodstop is naar inschatting ook uit te breiden naar brug-sluis combinaties en sluizen. Maar “het is een leertraject” aldus Kleiss. “Van deze objecten blijft 20% uniek, hier valt niet te standaardiseren, zij vragen ieder om een eigen benadering.”

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich.
Benieuwd naar hoe het is om bij Strypes te werken? Neem contact met ons op.

CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024