Teamwork in rail projecten

Strypes werkt met haar energiespecialisten aan diverse infra projecten. Eén van onze projecten betreft een groot rail project waarin een enthousiast team aan de slag is gegaan om alle expertise te bundelen en een goed ontwerp neer te leggen waar Opdrachtnemer en Opdrachtgever mee uit de voeten kunnen.

Robuust ontwerpen vraagt om standaard aanpak


Strypes energiespecialist Erik Schurink leidt het energieontwerp en zorgt ervoor dat het team werkt volgens een gedegen aanpak. Stap voor stap ontstaat zo een robuust ontwerp en zijn alle benodigde berekeningen uitgevoerd om tot realisatie over te gaan.

Met het team, bestaande uit Strypes specialisten en specialisten van de Opdrachtnemer, is een standaard aanpak toegepast. De eerste stappen in de aanpak leiden tot een vermogensbalans:

  • Analyse en inzichtelijk maken van alle elektrische verbruikers en knelpunten;
  • Opzetten van een vermogensbalans waarbij diverse scenario’s zijn opgenomen.

Met deze stappen is een goed inzicht gegeven wanneer er bij een bepaald scenario een maximaal vermogen wordt afgenomen. Dit is belangrijk voor de rest van het ontwerp omdat de ontwerpkeuzen hierop gebaseerd worden. De vermogensbalans vormt daarmee de bron voor het gehele energieontwerp. Het team heeft de tijd genomen om een degelijke vermogensbalans op te stellen en zoveel mogelijk scenario’s vorm te geven. Dit geeft een goede basis voor de rest van het ontwerpproces.

Berekeningen uitvoeren

Nadat de vermogensbalans is afgerond worden de berekeningen gemaakt door middel van een V-model. Hierin zijn als eerst de hoogspanningsberekeningen (10kV) per scenario uitgevoerd in het simulatieprogramma Vision van Phase to Phase. Op basis van deze uitkomsten is bepaald welke componenten worden toegepast. Denk hierbij aan kortsluitvastheid van een beveiliging en het railsysteem in de hoofdverdelers.

De volgende stap naar beneden in het V-model is, op basis van de uitkomsten uit de hoogspanningsberekeningen, de laagspanningsberekeningen (400V/690V) uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd in het software programma Intelec. Een belangrijk onderdeel van deze berekeningen is de selectiviteitsanalyse. Deze analyse zorgt er voor dat de juiste afschakeling per beveiliging gewaarborgd is wanneer een kortsluiting of overbelasting optreedt. Dit zorgt er voor dat eventuele fouten zo dicht mogelijk bij de bron zijn aangepakt en niet onnodig andere elektrische verbruikers worden afgeschakeld.

Volgend uit de laagspanningsberekeningen zijn er nog enkele berekeningen gedaan conform de meest actuele NEN1010 norm. Het team heeft kabelberekeningen, kortsluitberekeningen en spanningsverliesberekeningen uitgevoerd. Met deze berekeningen is het V-model aan de linkerzijde volledig van boven naar beneden doorlopen.

Verfijnen van het ontwerp

Nadat de laagspanningsberekeningen afgerond zijn heeft het team de rechterkant van het V-model opgepakt. Aan de rechterkant zijn de uitkomsten uit de laagspanningsberekeningen weer verwerkt in de hoogspanningsberekeningen uit de eerste ontwerpberekening, een verdere verfijning. Deze stap is noodzakelijk zodat alle beveiligingen goed op elkaar zijn afgestemd. Met deze laatste stap heeft het team het volledige energieontwerp afgerond.

Specifieke project uitdagingen

In het project heeft het team voor een aantal specifieke uitdagingen gestaan. Door intensieve samenwerking van het team zijn hier de goede oplossingen bedacht en meegenomen in het ontwerp. Enkele van de uitdagingen op dit project:

  • Invloed van koude luchtstroom waardoor tunnelventilatoren meer stroom afnemen;
  • Het toepassen van slimme instelbare automaten om bij lange kabellengtes de kabeldiameter te reduceren;
  • No-break systeem dimensioneren op het kortsluitvermogen in plaats van het opgenomen vermogen;
  • Implementatie van diverse scenario’s in het hoogspanningsmodel om kritische situaties te simuleren.

Succesfactor

Het team vond het belangrijk dat Opdrachtgever op de hoogte is van het ontwerp. Erik Schurink: “We hebben tijdens het project elke twee weken een presentatie gegeven met de technische bevindingen en de te nemen besluiten. Hierdoor is de Opdrachtgever goed op de hoogte van de voortgang en geeft dit aan beide kanten vertrouwen. Dit was een essentiële succesfactor voor het goed verlopen van het project.”

Binnen Strypes zijn er diverse energie specialisten actief die allen eenzelfde aanpak hanteren. Hierdoor werken zij goed samen en wordt kennis gedeeld en de aanpak continu verbeterd.

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich.
Benieuwd naar hoe het is om bij Strypes te werken? Neem contact met ons op.

CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024