De termen Industrie 4.0 of Smart Industry worden veel gebruikt en illustreren de verregaande digitalisering en de verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Doordat technologieën deze verweving mogelijk maken ontstaan er nieuwe businessmodellen en zelfs nieuwe sectoren. Hier zien we vaak een flinke worsteling: op technisch gebied is er zoveel mogelijk dat organisaties niet meer weten waar ze moeten beginnen en met welk resultaat er tevredenheid is. Industry 4.0 vraagt om een andere kijk op uw organisatie.

Waarde toevoegen


Samen met onze klanten dagen we de toekomst uit op het gebied van innovatie, techniek en automatisering. Ons gezamenlijke doel; waarde toevoegen door ons niet te laten leiden door wat er technisch allemaal mogelijk is – namelijk alles – maar door wat de meeste waarde toevoegt aan uw business.

Helderheid in uw businesscase


Onze consultants benaderen uw businesscase vanuit de doelstelling die uw organisatie heeft en kijken welke data noodzakelijk zijn om die doelstelling te bereiken. Daarnaast analyseren we of er data onttrokken dienen te worden om mogelijke verbanden aan het licht te brengen die niet direct zichtbaar zijn. Tot slot kiezen we de bijbehorende techniek die nodig is om deze data te verkrijgen.

Validatie door data-integratie en analyse


In ons Software Development Center (SDC) in Lissabon beschikken we over de kennis en expertise om data-integratie en analyses toe te passen op industriële automatiseringssystemen. Zo hebben we voor één van onze opdrachtgevers data onttrokken aan een innovatief logistiek systeem, en daarmee antwoord gegeven op vraagstukken als “Is dit systeem wel zo effectief als we denken?, Hoeveel energie onttrekt het systeem? en Hoe lang kan het draadloos werken?”

Gebruikmakend van het Azure IoT platform hebben we inzicht kunnen geven in de werking en de effectiviteit van het logistieke systeem en, niet onbelangrijk, of er een valide businesscase te krijgen was in relatie tot de kosten en de benodigde implementatietijd.

Vormgeven van uw digitale transformatie


Met onze aanpak helpen we uw organisatie met het stellen van de juiste doelstelling, inventariseren we de huidige situatie en bepalen we welke delta gerealiseerd dient te worden. Door onze brede kennis van techniek, processen, implementaties van innovaties en de werkwijze van ons SDC is Strypes in staat om samen met u een volledige businesscase op te stellen en uit te voeren. Zo kunnen we ook voor u de digitale transformatie vormgeven en uw business verder optimaliseren. Graag dagen we ook met u samen de toekomst uit.

Lees hier meer over onze aanpak

Stories


Onze projecten hebben niet zelden een enorme impact op (bedrijfs)processen, producten en organisaties. Daarmee is wat we doen zeer relevant voor bedrijven, mensen en de maatschappij. Ons gedachtegoed, ervaring en kennis delen we dan ook graag in onze stories. Samen dragen we bij aan een betere wereld.

bg_image

Bekijk Story

AI voor predicitive maintenance

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich. Benieuwd naar hoe wij voor uw organisatie het verschil kunnen maken? Neem contact met ons op.
CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024