Van oudsher zijn civiel, werktuigbouwkundig, technische installaties (TI) en besturingssystemen verschillende disciplines met een andere historie en een andere manier van werken. Hoewel dit allemaal binnen systems engineering past, lukt het vaak niet om goed integraal samen te werken en projecten binnen tijd en budget te realiseren. Binnen de Vervoer- en Infrawereld in Nederland staan we voor de grootste renovatie-opgave ooit, waarin de rol van besturingssystemen steeds belangrijker wordt. Besturingssystemen bepalen in grote mate de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en het functioneren van infrastructurele objecten. Dit heeft ook invloed op de processen, de (project)organisatie en bijvoorbeeld beheer en onderhoud.

Integraal ontwerp met technologische innovaties


Met onze ervaring vanuit diverse grote infraprojecten heeft Strypes een unieke kijk op het integraal ontwerpen van de technische installaties en het ontwikkelen van besturingssystemen met de daaraan gekoppelde systemen ontwikkeld.

Proceskader op basis van best practices


In het High Tech embedded domein zien we al jarenlang werkwijzen die nu geadopteerd worden, door bijvoorbeeld de tunnelbouw. Voorbeelden hiervan zijn Model Based Systems Engineering, Agile werken, etc. Met onze ervaring in verschillende domeinen zijn we in staat om de best-practices over verschillende markten in te richten. Hiervoor heeft Strypes een standaard proceskader, inclusief bijbehorende tooling, ontwikkeld. Eisen en wijzigingen worden aantoonbaar en traceerbaar verwerkt en het configuratie managementonderdeel maakt deel uit van de dagelijkse werkwijze. Op deze manier worden mijlpalen van projectfasen behaald. Agile werken enerzijds en werken met processen binnen tijdskaders anderzijds lijken tegenstrijdig, maar een agile-aanpak is daarbij zeker mogelijk.

Lees meer over het standaard proceskader

Model Based Systems Engineering


Strypes heeft een Model Driven Engineering omgeving gerealiseerd voor de Landelijke Tunnel Standaard (LTS). Deze volledig binnen Strypes ontwikkelde toepassing kan eenvoudig op basis van LTS specificaties software genereren, en testen op diverse PLC platformen of op een PC-platform. Door de modulaire opbouw van deze toepassing zijn we in staat dit principe ook in andere markten toe te passen, waarbij we de input (het model) aanpassen aan de wensen van de opdrachtgever en zodoende software kunnen genereren. De professionals van Strypes hebben alle expertise in huis om Model Based Systems Engineering toe te passen en deze kennis over te dragen naar uw organisatie.

Naast klassieke SCADA oplossingen innoveert Strypes ook op het gebied van bediening en koppelingen met open-interface als OPC-UA/OPC/SNMP/XML. De GUI wordt HTML gebaseerd en volledig op basis van open-source bibliotheken opgebouwd in moderne (maar bewezen) ontwikkeltalen voor applicatie-ontwikkeling. Zo kan bijvoorbeeld een trainings- en opleidingssysteem gemaakt worden dat volledig onafhankelijk is van PLC hardware. Dit is goedkoper en op iedere PC te draaien.

Lees meer over Model Driven Engineering en HTML-GUI

Maturity Framework


De sleutel om tot een succesvolle best practice te komen, is het vinden van de balans tussen techniek, proces en – vaak vergeten – de mens en de organisatie waarin zij werken. Laten we de aanpak die we al jaren hanteren eens loslaten om zo de besturingssystemen op een nieuwe, beheerste en innovatieve manier te ontwikkelen. Innovatie wordt vaak gezien als risico. Met behulp van het door Strypes ontwikkelde Maturity Framework zijn we in staat om voor uw organisatie te bepalen met welke technieken, tools en werkwijzen het beste resultaat behaald kan worden.

Lees meer over Maturity Framework

Stories


Onze projecten hebben niet zelden een enorme impact op (bedrijfs)processen, producten en organisaties. Daarmee is wat we doen zeer relevant voor bedrijven, mensen en de maatschappij. Ons gedachtegoed, ervaring en kennis delen we dan ook graag in onze stories. Samen dragen we bij aan een betere wereld.

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich. Benieuwd naar hoe wij voor uw organisatie het verschil kunnen maken? Neem contact met ons op.
CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024