Automatiseringssystemen worden in toenemende mate met elkaar en met de buitenwereld verbonden, waardoor flinke uitdagingen op het gebied van veiligheid ontstaan. Waar vaak de focus op IT-omgevingen ligt, focust Strypes zich op OT-omgevingen. Op het gebied van Cybersecurity en Machineveiligheid zorgen wij voor optimale processen en technologische verbeteringen. Samen met onze klanten werken we aan een veilig Nederland op het gebied van automatisering.

Veiligheid en informatieveiligheid


De complexiteit van automatiseringssystemen en de ontwikkeling hiervan neemt toe, doordat steeds hogere kwaliteit wordt geëist, raakvlakken complexer worden en traceerbaarheid een grotere rol speelt. Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we een solide basis voor het managen van veiligheid en informatieveiligheid, waarbij we gebruik maken van de IEC-62443, en tevens werkbare OT-strategieën implementeren.

Lees meer over kwaliteit en traceerbaarheid

Awareness


Alhoewel safety en security veelal om technologische en/of procesmatige oplossingen vragen, is een eerste stap het verkrijgen van awareness bij de mensen die met deze systemen te maken hebben. Strypes verzorgt deze essentiële stap door middel van risicosessies, workshops en presentaties. De juiste maatregelen op het gebied van safety en security leveren uiteindelijk een meerwaarde op voor organisaties. Van infrastructurele objecten als bruggen en sluizen die altijd veilig behoren te zijn, tot aan het borgen van traceerbaarheid van batches in de farma-industrie. Dit voorkomt langdurige (juridische) procedures en economische- en imagoschade.

Veiligheidsketen


Binnen de Europese Unie moeten machines voldoen aan de eisen uit de Machinerichtlijn. Bij nieuwbouw van machines is de CE-markering een verplichting, na renovatie heeft dit mogelijk gevolgen voor de bestaande CE-markering. Het CE-traject van een machine stopt echter niet bij het eenmalig definiëren van risico’s of veiligheidsfuncties, maar is een continu en iteratief proces. Strypes heeft hiervoor een standaard framework ontwikkeld, waarbij we klanten vanaf start van de risicobeoordeling (NEN-EN-ISO 12100) tot aan de implementatie van het besturingssysteem adviseren. Met onze aanpak borgen we het vereiste veiligheidsniveau van de machine (conform NEN-EN-IEC 62061 of NEN-EN-ISO 13849) en ontwerpen en implementeren we de benodigde functionele veiligheid voor deze machine. Daarnaast ontwikkelen we op basis van ons standaard proceskader samen met de opdrachtgever een veilig systeem. Hierbij focussen we ons op het ontwikkelen en integreren van software in de gehele veiligheidsketen. Stapsgewijs doorlopen we het ontwikkelproces van specificatie, ontwerp en code tot een gedegen teststrategie inclusief aantoonbare, traceerbare en complete verificaties en validaties.

Cybersecurity


Strypes heeft kennis in huis voor het realiseren van optimale processen en technologische innovaties op het gebied van safety en security. Onze professionals zijn CMSE® en/of GICSP gecertificeerd en begeleiden implementaties en adviestrajecten binnen alle markten waarin we actief zijn. Naast inhoudelijke kennis nemen we ook de bijbehorende assets mee, zodat uw organisatie niet van scratch af aan hoeft te starten. Op deze manier werken we snel en effectief samen aan een veiligere wereld.

Onze stories


Onze projecten hebben niet zelden een enorme impact op (bedrijfs)processen, producten en organisaties. Daarmee is wat we doen zeer relevant voor bedrijven, mensen en de maatschappij. Ons gedachtegoed, ervaring en kennis delen we dan ook graag in onze stories. Samen dragen we bij aan een betere wereld.

Strypes maakt het verschil

Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming. Groei en winst voor de organisatie zijn afgeleiden van groei en winst voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers, en dus geen doel op zich. Benieuwd naar hoe wij voor uw organisatie het verschil kunnen maken? Neem contact met ons op.
CONTACT VIA E-MAIL +31 (0)343 769024