Automatisering van bagage afhandelingssystemen

Contradicties “De situatie is op elk vliegveld weer anders dus het is altijd maatwerk. Ik ben dan ook veel naar de locatie zelf gegaan om de situatie ter plekke aan te kunnen sturen. Bij nieuwbouw krijg je vaak te maken met contradicties op de tekeningen. Dan staat er bijvoorbeeld een pijpleiding getekend op de plek […]

Standaardisatie voor drinkwaterbedrijven

Het begint met het in kaart brengen van hoe het huidige proces werkt. Daarvoor moet de oude documentatie doorgespit worden en zijn er gesprekken met de operators. Omdat de documentatie vaak achterhaald is en de operators niet alle ins en outs weten, is dit een lastige klus. Vervolgens moeten ook de wensen van operators en […]