CE-markering voor de Vlietlandbrug

Uitdagingen De provincie heeft standaard brugsoftware ontwikkeld voor elektromechanisch aangedreven bruggen. De Vlietlandbrug kreeg echter een nieuwe hydraulische aandrijving waardoor de standaard brugsoftware van de provincie niet zomaar bruikbaar was. Deze software moest passend gemaakt worden op de specifieke hydrauliek installatie, waarbij aangesloten moest worden op de door de opdrachtnemer te ontwikkelen hydrauliek besturingssoftware. De […]

Routeerbare noodstop als standaard voor bruggen Rijkswaterstaat

Strypes heeft één van haar adviseurs machineveiligheid op een project bij Rijkswaterstaat ingezet om mee te denken over de ontwikkeling van een routeerbare noodstop voor de besturing en bediening van de bruggen van Rijkswaterstaat. Het routeerbare noodstop mechanisme wordt na de recente implementatie in het groot onderhoud Delden-Hengelo als standaard gebruikt in renovaties van andere […]