CE-markering voor de Vlietlandbrug

Uitdagingen De provincie heeft standaard brugsoftware ontwikkeld voor elektromechanisch aangedreven bruggen. De Vlietlandbrug kreeg echter een nieuwe hydraulische aandrijving waardoor de standaard brugsoftware van de provincie niet zomaar bruikbaar was. Deze software moest passend gemaakt worden op de specifieke hydrauliek installatie, waarbij aangesloten moest worden op de door de opdrachtnemer te ontwikkelen hydrauliek besturingssoftware. De […]

Klein team, grootse aanpak, auto­matisering van de Gaasperdammertunnel

Aan de buitenzijde liggen nog twee tunnelbuizen met elk drie rijstroken voor verkeer met de bestemming of herkomst Amsterdam Zuidoost. In totaal zijn er dus elf rijstroken aangelegd in de tunnel. De tunnel is in opdracht van Rijkswaterstaat gebouwd door de aannemerscombinatie IXAS, bestaande uit Fluor, Ballast Nedam, Heijmans en 3i Infrastructure. Het project is […]

DICTEE: tunnelsoftware automatisch genereren

Op het gebied van dynamisch gedrag worden modelleertechnieken zoals SysML en tools als Enterprise Architect gebruikt om ontwerpen vast te leggen. Hoewel het kennisniveau bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gestaag toeneemt, is er nog steeds een aantal uitdagingen binnen het domein: Ontwerpen lopen uit de planning; Gedurende de testfase worden nog veel bevindingen gedaan op […]